Museumslageret på Stiklestad i glemmeboka på nytt

Fylkeskommunen fikk frist til 1. april i år på å gi tilbakemelding på hvordan museumslageret på Stiklestad skal følges opp. Det er fortsatt ikke blitt gjort.

Krever fortgang: Fylkestinget i Trøndelag vedtok onsdag budsjettet for 2019, og i det vedtaket ligger det en bestilling til administrasjonen om å få opp en politisk sak om fellesmagasin for museene i Trøndelag. Det var aldri et politisk tema i Nord-Trøndelag i tiden etter at Stiklestad planteskole ble kjøpt, nettopp for å etablere et museumsdepot i 2006.  Foto: Johan Prestvik

Her har vi nok misset på oppfølgingen i overgangen til nytt fylke.

Torbjørn Berglann, KonSek Trøndelag
Kultur

Som Trønder-Avisa skrev torsdag, har arbeidet med å etablere et museumsmagasin for kunst, foto og museumsgjenstander ligget i bero i 12 år, etter at Stiklestad planteskole ble kjøpt til dette formålet i 2006.