Kirka blir fortsatt monumentalbygget på torget

Det nye kulturhuset i Steinkjer blir flott og moderne, men arkitektene har ikke tatt mål av seg å skape et monumentalbygg. Den posisjonen er det fortsatt Weidemann- katedralen som skal ha.

Storsatsing: Satsingen på kulturhus i Steinkjer skal bidra til å vitalisere torget og hele sentrum. Arkitektene legger stor vekt på å gi kulturbygget i Weidemannkvartalet (i midten) en utforming som gjør at det fortsatt er kirka som blir monumentalbygget.   Foto: Illustrasjon: Praksis arkitekter / Pir II / Cadman

Kultur

STEINKJER: Arnodd Grøttum i Praksis arkitekter i Steinkjer og Inger Johanne Rushfeldt i Pir II i Trondheim er full av entusiasme når de deler sine tanker for ombyggingen av samfunnshuset og byggingen av Weidemannkvartalet.