Motvillige småkommuner er på gli

Museet Midt kan bli redningen for museumsskatter som den ærverdige villaen i Gjersvika i Røyrvik.

REDNINGEN: Med faglig og økonomisk støtte gjennom Museet Midt kan Røyrvik ta vare på gruvehistorien gjennom villaen i Gjersvika, tror ordfører Hans Oskar Devik.  Foto: Terje Solberg

Kultur

Styreleder Alf Daniel Moen i Museet Midt drømmer fremdeles om å samle alle Namdalskommunene under en paraply.