Millionsmell for Steinkjerfestivalen

Steinkjerfestivalen gikk på en smell i 2018, med et underskudd på 1,5 millioner kroner. Forklaringen er dårlig vær og personalmessige forhold.

Publikumskok: Vokalist Erlend Hjelvik i Kvelertak på Steinkjerfestivalen i fjor. Da var det 5.000 publikummere hver kveld. 1.000 mindre enn årene før.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

– 2018 ble et uår værmessig. Etter et godt forhåndssalg slo værgudene seg helt vrange rett før festivalen, med det resultat at billettsalget stoppet nesten helt opp de siste dagene. Derfor ble besøket lavere enn beregnet. I tillegg ble artistkostnadene noe høyere enn budsjettert, noe vi burde hatt bedre kontroll på, sier festivalsjef Svein Bjørge.