Millionunderskudd for museet på Stiklestad

Museumsdelen av Stiklestad nasjonale kultursenter AS gikk med 1 million kroner i underskudd i 2018, mens Stiklestad hotell AS endte på et positivt årsresultat på 1,1 million kroner.

Svakt resultat: Stiklestad nasjonale kultursenter kom ut av 2018 med sitt dårligste resultat på flere år. I en pressemelding peker selskapet på besøksnedgang og direktørskifte som forklarende årsaker til svake tall. Bildet er fra innsettelsen av Anne Marit Mevassvik (t.v.) som direktør og styreleder Bente Erichsen.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

Med to nesten like store resultat for de to SNK-enhetene museum og hotell i hver sin retning for konsernet Stiklestad nasjonale kultursenter AS (SNK), landet konsernregnskapet for 2018 på et lite overskudd, 151.145 kroner. Dette går frem av en pressemelding fra SNK mandag formiddag.