Jordomsægling i heimskjærån.

Mye moro med moderne kvinneforståelse

Det er bare å gi seg over når skrønemakerne i Kvennavika med mye styr og spetakkel fordriver alt offisielt høytidelig alvor rundt den moderne kvinneforståelsen.

UUTGRUNNELIG: Barulina ( Inger Nyenget Berget) som den halte kokka spilles godt.  Foto: Guri Hjulstad

Kultur

Mosvik teaterlag