Trøndertøffhet kan skape utenforskap

For mye trønder?

Trønderske museumsledere advarer mot å snakke for mye om trønder og trøndersk kultur fordi det kan definere et «oss» og «dem».

Trønder: Kan det noen gang bli for mye trønder? Bør man snakke mindre om trøndersk kultur og mer om kultur i Trøndelag?  Foto: Collage

Kultur

– De har et poeng, men identitet skapes ikke av noen fylkeskommune. De kan prøve å lage en merkevare eller et image, men stedsidentitet oppstår i møtet mellom de som bor på stedet og stedet selv. Det er altså noe som vokser fram nedenfra og innenfra. Å sammenkoble kultur, sted og identitet er det hver enkelt av oss som gjør, ikke strategiplaner. Men samtidig bunner mye av kulturen i et sted. Det er ingen motsetning mellom å være lokal og mangfoldig. Tvert imot. Mangfold skapes av det stedlige. Det er det lokale som skaper mangfold. Og da har vi et spesielt ansvar for å ta vare på det trønderske, sier sosiolog og førsteamanuensis ved NTNU, Oddveig Storstad fra Levanger.