Felles satsing på trekkspill i Verdal og Steinkjer

Trekkspill er ikke noe vanlig instrument i kommunenes kulturskoler. Det akter man å gjøre noe med i Verdal og Steinkjer

FELLES SATSING: Rektor Sven Øyvind Bern (t.v) ved Verdal kulturskole og rektor Svein Kåre Haugen ved Steinkjer Kulturskole drar til mot trekkspill som fast instrument i kulturskolen. 

Kultur

Kulturskolene i de to kommunene går nå sammen om en felles satsing om trekkspillundervisning. Det som startet det hele var midler som ble gitt til den kommunale kulturskolen i Verdal fra familien etter Asmund Bjørkens død.