Alarmerende om turneteatret i Trøndelag

Kulturdepartementet slår alarm om turné- teatret i Trøndelag: Sammenslåing uten mer penger kan føre til dårligere kunstnerisk kvalitet. Tilbudet er halvert i tidligere Nord-Trøndelag.

SKVIS: – Dobbelt så mange kommuner, samme økonomiske ramme. Sammenslåingen har ført til dårligere teatertilbud i gamle Nord-Trøndelag, slår teatersjef Nora Evensen fast. 

Det er bra at kultur- departementet setter ord på dette. Vi har tatt det opp med statsråden mange ganger: De må følge opp regionreformen og sammenslåingen med mer penger.

May Britt Lagesen, leder hovedutvalg for kultur
Kultur

– Det er bra at kulturdepartementet nå ser de samme mulighetene og utfordringene som oss. Det betyr at de har lyttet til både fylkeskommunen og teateret. Vi har tatt opp disse utfordringene med departementet flere ganger, men også med statsråden. De må følge opp sin egen reform med mer penger og oppgaver, sier May Britt Lagesen, leder i hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen.