Sørsamene vil ta tilbake røvet runebomme

– Folldalstromma skal tilbake til sørsamene, slo Birgitta Fossum fast på festivalen Tjakten Tjåanghkoe på Snåsa i helga.

TYVGODS: – Vi skal ha tromma tilbake, sier museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte. 

Kultur

SNÅSA: I 2022 skal det sørsamiske museet Saemien Sijte flytte inn i nytt bygg. Museumsdirektør Birgitta Fossum brenner for å få tilbake sørsamiske kulturskatter som i dag finnes i norske museer og ikke minst en av runebommene som ble røvet fra samene i Nord-Trøndelag under fornorskingen og kristningen av samene: Folldalstromma. Runebommene var et av de viktigste instrumentene i tradisjonell samisk religion.