Mosegrodd tak over unik kunst i Inderøy:

Pengemangel tærer på kunstverkstedet

Nils Aas Kunstverksted i Inderøy forfaller. Siden åpningen i 1996 har ingenting blitt gjort utvendig.

Slående: Slitasjen på tak og vegger på Nils Aas Kunstverksted er blitt enda mer synlig etter at det kom opp et nytt bygg ved siden av, påpeker konstituert daglig leder, Silje Hovland.  Foto: Marius Langfjord

Kultur

INDERØY: – Et symptom på at Nils Aas Kunstverksted kom underfinansiert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Dette har hemmet muligheten for utvikling av kunstmuseet, sier direktør ved SNK, Anne Marit Mevassvik, som ba om mer penger på statsbudsjettet men ikke fikk det.