Spelnemnda foreslår Spel annet hvert år

Vil gjennomføre Spelet som vanlig sommeren 2020.

Jan Juberg, leder i spelnemnda, var invitert til å delta på styremøtet i SNK på Scandic Hell mandag morgen.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

STJØRDAL: Før helga smalt nyheten om at direktør Anne Marit Mevassvik i Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) kom med forslag om å avlyse Spelet om Heilag Olav på Stiklestad sommeren 2020 av økonomiske årsaker. Forslaget var foreslått som en av flere mulige løsninger for å spare tre millioner kroner.