Grande: – Så lenge Verdal vil ha spel, blir det spel

Spelnemndslederen har ingen andre planer enn at Spelet om Heilag Olav skal være årlig. Setter ikke SNK opp det i 2021, ordner nemnda andre løsninger.

Jostein Grande vil at SNK skal produsere spelet - og det årlig. Dersom de ikke tar jobben, kan spelnemnda finne noen andre.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur