Jul i Sul jubilerer med mimring og nye sprell

Det skjedde i de dager da folkeveksten i Sul formelig eksploderte. Ut av smellet kom først Sul sangkor. Så «Jul i Sul». Snart dekkes det til 25-årsjubileum.

GLE­DER SEG: Det nær­mer seg den 25. ut­ga­ven av Jul i Sul. Bak (f.v.) Odin Vik­vang, Arn­finn Larsen, Arne Hall­heim, Ole Mor­ten Gau­sen, Stein In­gar Rotmo, Mor­ten Nordal, Hei­di Au­nan og Vig­dis Grind­berg. I mid­ten (f.v.): Mona Stor­mo, Tove Roel, Trude Bu­ran, Kjers­ti Braa­rud og Liv Øver­ås. For­an (f.v.). Jo­runn Slap­gård, Chris­ti­na Lund, Elin Tu­seth, Mar­git Nøst­vik, Rann­veig Hofstad, Ing­rid Hynne og Anne-Bea­te Skav­haug. Helt for­an Ar­vid Wold og Gre­the Hal­lem, de enes­te som har vært med si­den Sul Sang­kor star­tet i 1983.  Foto: Per-Magne Midjo

Kultur

VERDAL: – Den aller første «Jul i Sul» ble satt opp i 1995. Men Sul sangkor ble stiftet i 1983. Noe som skjedde i etterkant av en nærmest voldsom tilflytning på gårdene her oppe. Flere nye barnefamilier sørget også for oppsving for Sul skole som måtte ansette flere lærere, Ut av alt dette kom ideen om å starte et sangkor. Som sagt så gjort, forteller Grethe Hallem.