Uenighet mellom ordfører og direktør om Spel-tallene.

– Ingen økonomisk grunn til ikke å sette opp Spelet hvert år

SNK-eierne har fått de opplysninger de har bedt om, sier SNK-direktør Anne Marit Mevassvik. Verdal-ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) er kritisk til at han ikke har fått de samme tallene som Trønder-Avisa.

ORIENTERTE: Direktør Anne Marit Mevassvik (t.v.) og styreleder Bente Erichsen (sittende t.h.) ved Stikelstad Nasjonale Kultursenter møtte formannskapet i Verdal kommune 23. oktober. Ordfører Pål Sverre Fikse (i midten bak) er kritisk til Spel-tallene politikerne er blitt forelagt.  Foto: Johan Arnt Nesgård.

Kultur

VERDAL: – Med det regnskapet vi ser nå, så er det ingen økonomisk grunn til å ikke sette opp Spelet hvert år, sier Verdal-ordfører Pål Sverre Fikse – om resultatet i regnskapet for Spelet ved Stiklestad, som Trønder-Avisa omtalte fredag.