Fylket skisserer nytt eierskap for SNK – men vil utsette konklusjonen

Opprettelsen av et helt nytt museum på Innherred er blant alternativene fylkesrådmannen lanserer, som svar på utfordrende SNK-eierskap.

BLIR SNK-DEBATT: Situasjonen ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) skal også diskuteres av fylkesutvalget etter torsdagens møte i hovedutvalg for kultur. Her ved siste orientering om SNK.  Foto: Ole Martin Wold

Kultur

Det kommer fram i et saksframlegg fra administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune, den ene av to SNK-eiere.