SNK-sak på fylkespolitikernes bord torsdag.

Splittelse i Sp om endring av SNK-eierskap

Trenger SNK nye eiere? «Nei», «ja» og «kanskje» er svarene som kommer fra sentrale senterpartister i SNK-debatten.

VIL UTREDE; MEN IKKE ENDRE: Ada Arnstad (T.V.) sitter i hovedutvalg for kultur som skal behandle saken om SNK torsdag. Hun støtter fylkesrådmannens oppfordring til å be om en videre utredning av saken, men vil helst beholde dagens modell for eierskap i SNK, selv om rådmannen skisserer andre alternativer. 

Kultur

VERDAL: Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) driver museer i flere kommuner, som også bidrar med penger til museumsdriften – uten å få være med og bestemme ved å ha aksjer i SNK AS.