Konsertsimulator skal hjelpe unge artister

Konsertsimulator kan være en nøkkel for å gi unge artister muligheten til å trene og utvikle sine utøvende ferdigheter. Nord Universitet satser nå mot et Europeisk samarbeid.

FORLØPEREN: I 2017 ble konsertsimulator for første gang testet ved Nord Universitet. Studentene var fornøyde med forsøket som både øvingsplattform og læringsverktøy. 

Kultur

LEVANGER: For to år siden ble de første forsøkene med konsertsimulator utprøvd ved Nord Universitet på Røstad. Ved musikkseksjonen ble det bygd opp både scene og backstage for en mest mulig naturtro konsertsetting. I simulatoren ble studentene møtt med «publikum» foran seg på veggen, og allerede på dette tidlige stadiet var tilbakemeldingene klare – de kjente at hjertepumpa gikk godt i prosessen. Det ble starten på prosjektet som nå har tatt flere steg videre, også internasjonalt.