Iversen (Ap) ut mot SNK-styret: – Skuffet over spel-vedtak

Spelet om Heilag Olav er og blir hovedproduktet i formidlingen av Olavsarven, mener Bjørn Iversen (Ap).

NÆRT FORHOLD: Bjørn Iversen gikk av som ordfører i Verdal i høst og er nå fylkespolitiker. Han understreker at han ikke lenger har noen formell rolle knyttet til SNK og Spelet, men at han har et nært forhold til Stiklestad og et engasjement for det som skjer der. 

Kultur

VERDAL: Når den nylig avgåtte Verdal-ordføreren for første gang sier sin mening om SNK og Spelet i den offentlige debatten, kommer han også med en oppfordring til eierne av SNK - og en påminnelse til kommunene som krever medeierskap i selskapet.