Mevassvik i ekspertutvalg

SNK-direktør Anne Marit Mevassvik inngår i et nytt utvalg som skal kartlegge muligheter og utfordringer i kunst- og kulturlivet i årene som kommer.

I UTVALG: Direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Anne Marit Mevassvik, blir en del av et nyopprettet utvalg oppnevnt av Kulturrådet.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

Utvalget er oppnevnt av Kulturrådet, og målet er at utvalget skal bidra til en styrket kunst- og kultursektor med fokus på økt inntjening.