Rektorer: Kulturskolen er for kostbar

Kulturskolerektorene på Innherred mener at prisnivået gjør at man ikke oppfyller kulturskolerådets visjon om å være en «kulturskole for alle».

Ikke for alle: Kulturskolerektorene f.v. Sven-Øyvind Bern i Verdal, Oddbjørn Hagen i Levanger, Sigrid Bjerkan i Inderøy og Svein Kåren Haugen i Steinkjer mener det er for kostbart å være elev i kulturskolen i dag.  Foto: Elfi Leinan

Kultur

– Som rektor mener jeg prisnivået er for høyt, men det er kommunestyret som fastsetter prisen. Steinkjer er blant de dyreste kulturskolene i fylket, og vi vet at enkelte familier ikke har ressurser nok til å kunne ta del i tilbudet. Så lenge det er sånn, kan vi nok ikke si at kulturskolen er for alle, sier rektor Svein Kåre Haugen ved Steinkjer kulturskole.