SNK kutter over hele linja

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) kutter over hele linja, og legger opp til et budsjett med et overskudd på 400.000 kroner i år.

Kutter: Årets budsjettet for SNK ble vedtatt onsdag i styremøte. Kuttene går utover alle virksomheter i SNK. Her er direktør Anne Marit Mevassvik (t.v.) og styreleder Bente Erichsen i ekstraordinært styremøte i oktober.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

Det ble klart da styret onsdag vedtok årets budsjett. Kuttene går – som varslet i et leserinnlegg signert styret og ledergruppen ved SNK like før jul – utover alle virksomheter knyttet til SNK. Både virksomheten på Stiklestad, Egge museum, Stjørdal museum, Levanger Fotomuseum og Nils Aas Kunstverksted må klare seg med mindre penger. Totalt skal kuttene utgjøre en omtrentlig resultatforbedring 2,2 millioner kroner sammenlignet med i 2019.