Vil kjempe med nebb og klør for forbedring

Regionmuseene må kutte i produksjonen for å oppfylle utgiftsrammene i SNKs budsjett.

Klar for kamp: Leder Aud Åse Reitan ved Levanger fotomuseum forstår kutt i budsjettet, men sier også at hun vil kjempe for å bedre ressurssituasjonen ved museet framover. Her sammen med museumsfotograf Nils Torske.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

I budsjettet som ble vedtatt onsdag står det at Stiklestad Nasjonale Kultursenters (SNK) totale utgiftsramme lander på i underkant av 63 millioner kroner i år. I overkant av 49 millioner fordeles til avdelingen på Stiklestad, mens det resterende fordeles på regionmuseene. Utgiftsrammen er 2,2 millioner kroner mindre sammenlignet med fjoråret.