Rebella Hex-konflikten er avklart

Konflikten mellom Namsskogan Familiepark og Tormod Aune rundt rettighetene til konseptet Rebella Hex er avklart.

LEVER VIDERE: Rebella Hex (her fra da Mildri Ryan spilte den populære heksa) skal ha en rolle framover også, og opphavsmann Tormod Aune har nå rettighetene til konseptet.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Kultur

Partene ble for en tid tilbake enige om at rettighetene nå tilhøre opphavsmann Tormod Aune. Dette er i tråd med avtalen som partene la til grunn for etableringen av selskapet Hexehatten AS i 2008. Hexehatten AS ble oppløst på tampen av 2019.