Utsetter innspilling

Filmprosjektet «Alle hater Johan» er utsatt til over sommeren.

Satt på vent: Innspilling av Hallvar Witzøs første spillefilm, den eksplosive bygdekomedien «Alle hater Johan», er utsatt på grunn av koronaviruset.  Foto: Ellen Marie Stølan

Kultur

– En filmproduksjon er like sårbar for en pandemi som en hvilken som helst bedrift. Med opprinnelig opptaksperiode på «Alle hater Johan» satt i tidsrommet 20. april 2020 til 22. mai 2020, vedtok vi 11.mars 2020 en forskjøvet opptaksstart med én uke, altså oppstart 27.april 2020, i håp om at en ekstra uke ville kjøpe oss dyrebar tid, skriver filmteamet i en pressemelding.

Sikkerhet høyeste prioritet

Med utgangspunkt i dagens koronasituasjon, vurderer produksjonen situasjonen dit at det er nødvendig å ytterligere flytte opptaket til høsten 2020.

– Nordisk Film Production og Film in Norway følger den forlengede unntaksperioden, samt de forhåndsregler og forbud satt ned av myndighetene. Helsen, tryggheten og sikkerheten til samtlige i staben er vår høyeste prioritet, og at lokalsamfunn og alle filmens hjelpere på Frøya holder seg trygge og friske, skriver Nordisk film i meldingen.

Aktuelt fra juli

– Produksjonen er avhengig av godt samarbeid med lokalbefolkningen på Frøya, og dette er høyst utfordrende med tiltakene som er i kraft. Straks det er mulig over sommeren, igangsettes siste del av preproduksjonene, og filmteamet ser fram til å gjennomføre opptakene på Frøya til høsten.

– Per nå jobber Nordisk Film Production og Film in Norway med å kartlegge ny produksjonsperiode, og aktuelt tidsrom strekker seg fra ultimo juli til primo oktober 2020.

«Alle hater Johan» er regissør Hallvar Witzøs første spillefilm, produsent er Elisabeth Kvithyll fra Stjørdal, og Erlend Loe har skrevet manus. Co-produsent er Joachim Lyng fra Verdal.