Falstadsenteret lyktes med å ta nye grep i 2019:

Solid besøksvekst på Falstadsenteret

Med guidet formidling, digital rekonstruksjon og forskningsprosjekt opplevde Falstadsenteret i 2019 en besøksøkning på 22 prosent.

Oppgang: Falstadsenteret opplevde solid oppgang i antall besøkende i 2019. foto: Svein Helge Falstad 

Kultur

Ferske tall fra Museumsforbundet forteller at Norske museer i snitt hadde en besøksøkning på like under 1 prosent i 2019. Falstadsenteret hadde 17.450 besøkende i 2019, og opplevde med det en økning på 22 prosent fra året før.