Forbereder seg til en annerledes 17. mai.

Levanger Musikkforenings øvinger fortoner seg med stor avstand, mengder med sprit og godt humør.
Kultur

– Har alle husket å vaske hendene og sprita? Og alle har hentet papir til å tørke ut kondens?