Søker ny direktør for museene i Sør-Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag (Mist) søker etter ny administrerende direktør, med ambisjoner om å skape store opplevelser for publikum.

SØKER NY SJEF: Museene i Sør-Trøndelag (Mist) søker ny administrerende direktør. Mist består av 12 museer, deriblant folkemuseet på Sverresborg, som blant annet arrangerer «Jul på Sverresborg».  Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Kultur

TRONDHEIM: Nåværende Mist-direktør Nina Refseth takket i fjor høst ja til stillingen som direktør for Norsk Folkemuseum. Nå lyser Museene i Sør-Trøndelag ut stillingen, og ser etter en leder som «ser betydningen av å utvikle kulturfeltet og som selv deltar aktivt i kulturlivet».

Mist-styret ønsker også «en samlende leder som har gode kommunikasjonsferdigheter og som evner å realisere våre strategiske ambisjoner».


Bovim har et poeng – Stiklestad har et forvirrende navn

Stiklestad, Stiklestad eller Stiklestad?


Skal videreutvikle Mist

I løpet av den seks år lange åremålsperioden får den nye direktøren i oppgave å:

  • Lede og videreutvikle virksomheten i henhold til strategier, handlingsplaner og mål
  • Befeste og utvikle vår posisjon som regionens sentrale kulturselskap
  • Bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt utvikle samarbeidsprosjekter med kulturaktører, offentlige myndigheter, næringsliv og øvrige
  • Sikre god økonomistyring og markedsutvikling for våre museer
  • Utvikle organisasjonen og våre dyktige ansatte på en god måte, og bidra til en god bedriftskultur i en kompetanseorganisasjon
  • Sørge for at våre museer utvikles som samlingspunkt for formidling til vårt publikum

Søknadsfristen er satt til 21. juni.


Dr. Gunnar Bovim har fått en nasjonalarv på pasientlista

Om han kan lege Olav Haraldssons banesår er tvilsomt. Men dr. Gunnar Bovim har fått en nasjonalarv på pasientlista.


Spredt eierskap

Mist består av 12 museer og 25 besøkssteder. Museene tar vare på, produserer og formidler kunnskap om norsk kunst- og kulturhistorie gjennom utstillinger, publikasjoner og publikumstilbud. Mist har i dag ca 250 ansatte.

Mist ble etablert som aksjeselskap i desember 2008. Selskapets største eiere er Trøndelag fylkeskommune (33,29 %) og Trondheim kommune (16,65 %), som eier i alt 49,94 %.

Andre eiere er Indre Fosen kommune, Røros kommune, Hitra kommune, Meldal kommune og Orkdal kommune, samt stiftelsene Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Folkemuseum stiftelse, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Museet Kystens Arv, Stiftelsen Rørosmuseet, Stiftelsen Ringve Musikkhistoriske samlinger, Kystmuseet i Sør-Trøndelag og Orkla Industrimuseum.


Ny SNK-leder: – Spelet må være mer enn én ukes opplevelse

Generalforsamlingen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter har gjort sitt valg. Den nye styrelederen har sterke visjoner om oppgradering av museene.