Historien om SNK

Stiklestad Nasjonale Kultursenter kan stå foran en omfattende endring. Her er historien om museet på Stiklestad.

FOLKEMASSER: Fra 900 års-markeringen av slaget på Stiklestad i 1030.  Foto: Moksnes, Harald August

Kultur

1030

Det hele starter åpenbart med slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Beskrevet blant av blant andre Snorre Sturlason som at Olav Haraldssons hær av russere og svenske hedninger møter kong Knuts hær av kongsmenn, nordlendinger og innherredsbønder på en slette mellom dagens Stiklestad skole og Verdalselva. Etter noe kamp mellom de omkring 3.000 hærmennene faller Olav.