Vil vurdere å ta Stiklestad ut av SNK

Verdalspolitikerne vil undersøke om det er mer hensiktsmessig å drifte Stiklestad løsrevet, som Falstadsenteret, og ikke som konsolidert museum.

ALENE MOT 2030? Verdalspolitikerne vil undersøke om det er mest hensiktsmessig for kultursenteret på Stiklestad å gå ut av SNK AS.  Foto: Johan Arnt Nesgrd

Kultur

STIKLESTAD: Mandag kveld behandlet kommunestyret i Verdal innholdet i fylkeskommunens nylige SNK-utredning.