Har ombestemt seg – telehuset får stå

Anbudsgrunnlaget for det nye kulturhuset i Steinkjer er klart. I 2023 skal bygget stå ferdig, og det med deler av en gammel bygningsmasse inkludert.

SNART KLART: Omtrent slik vil det nye kulturhuset i Steinkjer se ut når det står ferdig i 2023. Illustrasjonen viser fasaden mot nord, og er den foreløpig siste Praksis Arkitekter har sendt fra seg.   Foto: Pir II AS og Praksis Arkitekter AS

Kultur

STEINKJER: Det forteller prosjektleder Ingunn Ramdal i Steinkjerbygg, som har ansvaret for byggeperioden i Prosjekt Jakob – et prosjektet som skal gi Steinkjer en ny storstue for kultur.