DIREKTE KL. 16.00: Ekstreme historier på museum

Kultur

Hvilke historier hører hjemme på et museum – og hvorfor gjør de det? Hvordan kan museer jobbe for å gjøre historien relevant for samtiden? Og hvilken verdi har det å inkludere de vanskelige og vonde fortellingene når vi snakker om fortiden?

Disse spørsmålene er utgangspunktet for samtalen «Ekstreme historier på museum – hvordan og hvorfor?» på Stiklestad mandag ettermiddag.

Samtalen er et møte mellom Ingeborg Hjorth og Jon Olav Hove. Hjorth har en doktorgrad i kulturminneforvaltning fra NTNU og er ansatt som forsker og konservator ved Falstadsenteret. Hennes spesialfelt er minnesteder og minnekultur. Hove er førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier ved NTNU. Han arbeider spesielt med historien og minner om slavehandel og kolonialisme i Vest-Afrika og i Skandinavia. Samtalen er et samarbeid mellom SNK og Falstadsenteret.

Sendingen produseres av SNK.