Vil formidle i fotefarene etter Olav den Hellige

Det er flere steder enn Stiklestad som krever eierskap til historien om Olav Haraldsson og kristningen av Norge. Det gir prosjektgruppen for Nasjonaljubileet mange muligheter for ny formidling frem mot 2030.

Helheten og sammenhengen: – Mange steder i Norge har et eieforhold til Olavsarven, og det kan derfor være interessant for både trøndere og andre å se sammenhengen i Olav Haraldssons historie gjennom landet, sier Borghild Lundeby, prosjektleder for Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år.  Foto: Heidi Stiklestad

Kultur

Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) konkretiserer nå hvordan «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år» skal bygges opp. Et omfattende prosjekt er igangsatt og de store «stabbesteinene" langs fotefarene etter Olav Haraldssons ferd gjennom landet for rundt 1.000 år siden, er allerede satt opp.