Stor spilleglede

SNAUSTRINDA SPELEMANNSLAG «Raataluupii»
Anmeldelser

CD: Begrepet «førti, feit og ferdig» gjelder definitivt ikke for Snaustrinda Spelemannslag. Rett nok var det i fjor førti år siden laget ble stiftet, av en gjeng fiolinister fra Samfundets symfoniorkester. For ordens skyld er det selveste Studentersamfundet i Trondheim det her tales om, og spelemannslaget har sin base på Musikerlåfte. Og hvis noen stusser på platetittelen, , så forklares den som følger: Ratalupen er et lite krypinn bak baren som ble til da ei gammel trapp gikk ut av bruk. Da trappa ble revet, ble det funnet en inskripsjon på en gammel planke – «Raataluupii». Til tross for iherdig etterforskning har det ikke lyktes 100 prosent å finne ut hva det betyr, men en morsom platetittel ble det i hvert fall. Musikken gjenspeiler stor spilleglede og avslører at spelemannslaget består av en dyktig musikergjeng som må ha begynt å spille mens de ennå befant seg i tannfellingen. Plata er et frisk innslag, og selv en som til vanlig ikke strekker ørene altfor langt etter folkemusikk, avslører seg selv i å trø takten.

Anmeldelser