Tredelt prosjekt

Fylkets ungdommer står i sentrum for prosjektet «Demokratikk», som markerer Grunnlovsjubileet.

Skrivekonkurranse: Teatersjef Ketil Kolstad og Nord-Trøndelag Teater vil iscenesette vinnerteksten av skrivekonkurransen for ungdom. Foto: Harald Sæterøy  Foto: Harald Sæterøy

Kultur

Fylkets ungdommer står i sentrum for prosjektet «Demokratikk», som markerer Grunnlovsjubileet.

Det er Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek, Den Kulturelle Skolesekken i Trøndelag og Nord-Trøndelag Teater som samarbeider om dette prosjektet.

Fokuset er på fylkets ungdommer når Grunnlovsjubileet skal markeres. Utgangspunktet for grunnlovsmarkeringen er «Demokratikk», et prosjekt som består av både forestilling, skrivekurs og skrivekonkurranse.

Engasjerer målgruppen

«Demokratikk» er en spesialskrevet forestilling for Nord-Trøndelag Teater, av Kristofer Grønskag. Denne undersøker viktigheten av å beherske språket for å kunne forme den verden vi lever i, og gir et spennende og humoristisk innblikk i tema som ytringsfrihet, grunnlov og politikk.

Forstillingen som er spilt over 50 ganger siden høsten 2013, gjennom Den Kulturelle Skolesekken i Trøndelag, ønskes videreført også for kommende ungdomsskole- og videregående elever.

Positive tilbakemeldinger

Hovedkoordinator for DKS i grunnskolen, Irene Rosenblom, forteller om begeistrede tilbakemeldinger fra elever som har sett forestillingen. Hun opplever at Demokratikk er en forestilling som går hjem til målgruppen og holder dem i ånde og engasjerer.

Skrivekurs

Prosjektet videreføres nå med skrivekurs for ungdom i alderen 16–19 år. Skrivekurset ledes av dramatiker Kristofer Grønskag. I tillegg til Demokratikk har Grønskag hatt premiere på to andre grunnlovsstykker i år, henholdsvis «Et stykke grunnlov» og «§ 113».

Grønskag er en av våre fremste dramatikere og er norsk representant i prosjektet European Writers Lab, en eksklusiv mentorordning for lovende dramatikere. I september 2012 vant hans stykke Den elskede Amsterdam Fringe Bronze Award.

Iscenesetter vinnertekst

Grunnlovsmarkeringen til Nord-Trøndelag Teater avsluttes med en skrivekonkurranse der ungdom i alderen 13–19 år inviteres til å skrive en 10-minutters dialog om «Ytringsfrihet».

– Det å gi unge mennesker en mulighet til å bruke sin stemme, og sine erfaringer, viktig for å markere at vi må se fremover også når vi markerer Grunnlovsjubileet. De tre beste bidragene premieres med hver sin iPad. Vinnerteksten vil i tillegg bli iscenesatt av Nord-Trøndelag Teater, opplyser teatersjef Ketil Kolstad i en pressemelding.