Nå blir det nytt teaterhus

Om en uke starter byggingen av nytt teater for Nord-Trøndelag Teater i Verdal sentrum.

Signalbygg: Nord-Trøndelag Teaters nye bygg til 99 mill. vil bli et markant bygg i Verdal sentrum når det står ferdig neste høst.   Foto: PirII, Grand og Norconsult.

Signalbygg: Nord-Trøndelag Teaters nye bygg til 99 mill. vil bli et markant bygg i Verdal sentrum når det står ferdig neste høst. Illustrasjon: PirII, Grand  

Teaterhus i Verdal
  • Nord-Trøndelag Teater er et turnerende regionteater eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune.
  • Teatret finansieres av 70 prosent statlige midler og 30 prosent fylkeskommunale.
  • De leier i dag 700 kvadratmeter av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, med et drifts- og husleiebudsjett på 2 millioner kroner.
  • Skal nå leie et 3.000 kvadratmeter stort nybygg på Minsaas Plass fra Verdal kommune til 4,4 millioner kroner i året. Fylkeskommunen har garantert for en husleie på inntil 5,5 millioner kroner i året i 30 år.
  • Teatersjef Ketil Kolstad uttalte i 2014 at NTT spiller mellom 15 og 30 egenproduserte forestillinger på egen scene. Resten er turnéforestillinger rundt omkring i fylket. Men ifølge nytilsatt teatersjef Nora Evensen spilte teatret 49 forestillinger i Verdal i fjor.
Kultur

Kommunestyret var nå i kveld enstemmig enige om å beholde Nord-Trøndelag Teater i Verdal. Den 7. september legges grunnsteinen ned, og huset skal stå klart til neste høst.

Bygget har en kostnadsramme på 99 millioner kroner. Med en fylkeskommunal husleiegaranti på 5,5 millioner årlig i 30 år dekker kommunen fint et låneopptak på 80 millioner kroner. Resten skal finansieres med regionale tilskudd.

3.400 kvadratmeter

Bygget blir på totalt cirka 3.400 kvadratmeter, med en storsal på 447 kvadratmeter med plass til 294 personer, en prøvesal på 210 kvadratmeter med plass til 120 publikummere, og litt over 200 kvadratmeter med verkstedsaler. I tillegg kommer 200 kvadratmeter med kontorlokaler og nær 250 kvadratmeter med foaje og publikumsgarderober.

Teaterscenen får eget snorloft for store scenedekorasjoner, samt godt med lagerplass og lasterampe for turnéutstyr.

Signalbygg i sentrum

Arkitektene ønsker at teaterbygget skal forsterke betydningen av Minsaas Plass. Bygget får et høyt markant rødt scenetårn, ellers har man valgt materialer og byggemetoder inspirert av Innherreds over 1.000 år gamle bygge- og håndverkstradisjoner.