Svensson snudde skuta

Ved utgangen av 2005 så det stygt ut for Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter, men i mars i fjor overtok Svein Svensson som styreleder og snudde skuta.
Kultur

Alt så greit ut i 2003. Årsresultatet for stiftelsen var på 157.000 kroner og resultatgraden var på plussiden. Resultatgraden er resultatet i prosent av omsetningen og forteller om selskapets evne til å tjene penger. I 2004 begynte imidlertid varsellampene å blinke. Årsresultatet var på minus 320.000 kroner. Inntektene hadde sunket i forhold til året før, samtidig som kostnadene hadde økt med snaue 200.000 kroner. Resultatgraden var nå kraftig på minussiden. Også selskapets evne til å dekke gjelda hadde forverret seg. Dessuten hadde egenkapitalen forverret seg kraftig fra en million i 2003 til 680.000 i 2004. Aksjeloven sier at dersom halvparten av egenkapitalen er spist opp, utløser dette en handlingsplikt for styret. I klartekst betyr det at styret er forpliktet til å foreta seg noe for å bedre situasjonen.

Mot krise

Regnskapstallene for 2005 viser at styret ikke tok grep. Tvert imot var situasjonen ytterligere forverret: Egenkapitalen var nede i 251.000 kroner, som betyr at tre fjerdedeler var spist opp. Samtidig hadde resultatgraden forverret seg ytterligere. Resultatet før skatt var også forverret og endte med et minus på 428.000 kroner. Riktig nok hadde kostnadene gått noe ned, men ikke nok til å hindre dårligere resultat enn i 2004.

Svensson overtar

I mars 2006 overtok Svein Svensson fra Verdal som styreleder i stiftelsen. – Styret grep tak i økonomien, slik at vi for 2006 vil kunne legge fram et resultat med overskudd. Det har selvfølgelig ført til større belastning på bemanningen, sier Svensson og forklarer at utgifter er kuttet og økonomistyringen er strammet opp. For senteret har det ingen betydning regnskapsmessig at Stortinget bevilget 250.000 kroner på statsbudsjettet til revymiljøet på Høylandet for i år. Det skal i sin helhet gå til Norsk Revyfestival. Men vi har også lagt opp til et plussresultat for 2007, sier styreleder Svensson.

Tror på balanse

Når det gjelder den økonomiske situasjonen i selskapet Norsk Revyfestival, beskriver arbeidende styreformann Einar Tyldum den som under kontroll. – Vi har ikke tallene helt klare ennå, men på et styremøte før jul ble det lagt fram tall som tyder på at vi oppnår balanse. I verste fall kan vi ende opp med et lite minus. – Så det er ingen økonomisk krise i selskapet? – Nei, nei. Selv om vi kan ende opp med et eventuelt lite underskudd har vi god kontroll på økonomien, sier Tyldum, som har fungert som arbeidende styreleder etter at daglig leder Svein Asklund ble bedt om å fratre 24. april 2006.