Tiller, sørsamisk og film i sekken

STEINKJER: I går fylte programrådet opp Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret 2008/2009. Der ligger både Carl Frode Tiller og sørsamisk historie.
Kultur

– I år har vi hatt 32 produksjoner på veiene, og fylkets 18.000 elever i grunnskolen har fått med seg omkring tre-fire av disse hver. Det viktigste er å la barn og ungdom oppleve forskjellige uttrykk og tema, sier Ellen Irene Rosenblom, hovedkoordinator for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i fylket. I går møttes programrådet på Fylkets Hus for å sluttføre oppsettet av kunstproduksjonene som skal ut og møte elever i de 116 skolene det kommende skoleåret. Nå er 32 nye produksjoner klare.

«Skråninga» til ungdommen

Representanter fra alle kunstinstitusjonene signerte avtaler om levering av kunst i skolen, og barn og unge har mange godbiter i vente. – Nord-Trøndelag Teater skal rundt på alle ungdomsskolene med forestillingen «Skråninga» av Carl Frode Tiller. Lokal tilhørighet blir det også i filmen «Markus og havørna», som jo ble innspilt i Flatanger, opplyser Ivan Sundal, turné- og programkoordinator. «Skråninga» har premiere 19. juli under «Sceneskftet på Stiklestad». 8.-10.-klassingene skal utover høsten få møte Tillers navnløse karakter som sitter innestengt på en psykiatrisk institusjon, skyldig i handlinger han ikke klarer å forstå. Også kan nevnes fokus på sørsamisk kultur, som vil vise seg innen uttrykkene kulturarv, musikk og litteratur.

Positive elever

Grunnskoleelevene skal møte seks kunstuttrykk: musikk, scenekunst, kulturarv, visuell kunst, film og litteratur. – Disse er de faste uttrykkene i skolesekken, så kommer det en del blandede uttrykk i tillegg, sier Rosenblom. Målene med DKS er blant annet å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud, og å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til og gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk. – Elevene er svært positive til Den Kulturelle Skolesekken, og vi er fornøyd med tilbakemeldingene vi får, sier Rosenblom.

Mer litteratur og film

I år, som tidligere, satses det på et variert innhold, men det har til neste år blitt lagt litt mer arbeid i litteratur og film. – Det er veldig mange gode produksjoner. Vi fremhever nok litteratur og film litt mer i år. Film er veldig i tiden nå, og det er et spennende filmmiljø i Trøndelag. Det blir seks litteraturproduksjoner i år, og litt av grunnen til at vi gjør litt mer ut av dette, er at andre uttrykk, som musikk, er veldig godt etablert allerede, sier Sundal. Programrådet består av representanter fra Midt-Norsk filmsenter, Musikk i Nord-Trøndelag og Rikskonsertene, fylkesbiblioteket i samarbeid med Midtnorsk forfattersentrum, Fylkesgalleriet og Nasjonalgalleriet, Nord-Trøndelag Teater og Stiklestadmuseene. I tillegg er Rosenblom, Ivan Sundal (turné- og programkoordinator) og fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø i rådet.