Skjebnetid for Rock City

Rock City i Namsos risikerer konkurs, etter bare et drøyt års drift. Nå venter oppvask både i rockesenteret og Namsos kommune.

PROBLEMER: Rock City i Namsos har store driftsproblemer, og innen 1. mars må man finne en ny løsning på husleia de skylder kommunen. FOTO: Johan Arnt Nesgård 

Kultur

Det var folkefest og rockekonsert da kulturminister Anniken Huitfeldt åpnet det nasjonale ressurssenteret for pop og rock i Namsos i november 2011. Rock City er i tillegg et museum for trønderrock.

Men senteret gikk med millionunderskudd i fjor, og sliter med ei gjeld på over 30 millioner kroner.

Regningen havner på bordet til Namsos kommune, og det er i praksis opp til lokalpolitikerne i Namsos om Rock City skal leve eller dø.

– Vi vil å snu alle steiner for å finne andre løsninger enn konkurs og for å begrense de økonomiske konsekvensene for kommunen til et minimum, sier Namsos-ordfører Morten Stene (Ap) til NTB.

Oppvaskmøter

Denne uka blir det offentlig skittentøyvask, både om senterets og kommunens disposisjoner.

Konsulentselskapet PwC Norge er engasjert for å granske alle økonomiske beslutninger og disposisjoner gjennom hele Rock Citys levetid. Granskingsrapporten legges fram tirsdag 26. februar.

– Det blir greit å få alle kort på bordet, sier Åsmund Prytz, daglig leder for Rock City, til NTB. Han håper PwC-rapporten gir svar på hva som gikk galt, og hvorfor.


Drømmeprosjektet som mislyktes

Kommunikasjonssvikt og misforståelser har ifølge KomRev vært gjennomgående i behandlingen av Rock City-saken.


Torsdag 28. februar skal så kommunestyret diskutere kommunens egen granskingsrapport, som er laget av det interkommunale revisjonsselskapet KomRev Trøndelag. Rapporten inneholder flengende kritikk av kommunens ledelse. Mangelfull saksbehandling, inhabilitet og kostbare vedtak gjort på sviktende grunnlag er noen av stikkordene.

Dyrt museum

Et av kritikkpunktene gjelder kommunens garanti for lånet på 20 millioner, som ble tatt opp for å fullføre opplevelsessenteret, museet for trønderrock. Lånegarantien ble gitt ut fra en forståelse av at det ville komme statlige investeringsmidler til museet for trønderrock.

Men det gjorde det ikke. Det forelå heller aldri noen garanti for statlig investeringsstøtte. Kulturdepartementet ga allerede i 2007 beskjed om at trønderrockmuseet var en regional oppgave. Det statlige oppdraget til Rock City Namsos var å utvikle det nasjonale ressurssenteret for rytmisk musikk, med særlig vekt på utdanning og næring. Det er disse oppgavene det kan søkes statlige driftsmidler til.

Noe av kritikken mot Rock City er da også at det er blitt vel mye museum, på bekostning av de nasjonale oppgavene som ressurssenter.

Kostbar redning

Daglig leder Åsmund Prytz viser til at Rock City er inne i en ryddeprosess, og legger opp til å drive i balanse ut fra et offentlige tilskudd på om lag 10 millioner kroner i året.

Problemet er gjelda. Det vil koste minst 30 millioner å redde Rock City. Men en konkurs kan fort bli like kostbar som en redningspakke, sier ordfører Stene. Kommunen vil miste inntektene fra Rock City, samtidig som de må innfri lånegarantien på 20 millioner og slite med husleieforpliktelsene.

– Men en konkurs kan likevel vise seg å være den minst kostbare løsningen for kommunen, sier Stene.

Den endelige dommen som avgjør Rock Citys framtid faller trolig på kommunestyremøtet i Namsos i slutten av april. (©NTB)