Går til aksjon mot vømmølfylla

I mange år har et stadig større alkoholkonsum skjemmet Vømmølopptoget. Nå har politiet og arrangørene fått nok.

ENIGE OM TILTAK: Politiets Per Henrik Bykvist (t.v.) og Svein Arne Hovdal og Vømmølfestivalens Geir Ove Sagvold og Geir Anders Lervåg (t.h) vil alkoholkonsumet under Vømmølopptoget til livs. 

Følgende regler er satt for Vømmølopptoget
  • Vegtrafikklovens bestemmelser gjelder.
  • Anvisninger fra vakter og politi skal følges.
  • Alkohol er ikke tillatt. Drikking på offentlig sted blir bøtelagt.
  • Alle kjøretøy skal registreres ved ankomst.
  • Bruk av lydanlegg skal ikke være til sjenanse for andre.
  • Nummerplakat godt synlig på venstre side av kjøretøyet.
  • Hold rekkefølgen.
  • Oppstilling på høyre side av veien. Parker tett.
  • Alle ekvipasjer skal parkere ved anvist plass ved ankomst Folkeparken.
  • Brudd på reglene fører til bortvisning fra toget.
Kultur

Neste lørdag blir det derfor full gjennomgang av alle som skal delta i opptoget som går fra Minsaas plass til Verdal – med en stor politistyrke på plass. Synlig berusede personer vil bli bøtelagt og bortvist. Det samme vil alle som drikker alkohol på stedet eller underveis i opptoget.

– Bøteleggingen vil foregå umiddelbart med en politijurist til stede. Det er snakk om bøter inntil 5.000 kroner og bortimot det dobbelte til de som motsetter seg bortvisning og bøtelegging, sier politioverbetjent Svein Arne Hovdal og innsatsleder Per Henrik Bykvist.

– Tror alt er tillatt

Det er flere årsaker til at politiet, i samarbeid med arrangørene, har bestemt seg for å gå til dette skrittet. Den viktigste er en åpenbar utvikling med et økende alkoholkonsum blant deltagere i Vømmølopptoget – hovedsaklig blant dem som sitter på de mange traktorhengerne. En annen er flere publikumsmeldinger til politiet der foreldre kvier seg for å ta med barna for å se på Vømmølopptoget – på grunn av den åpenbare fylla.

– Det er tydeligvis mange som tror at alt er tillatt på Vømmølfestivalen. Det er på høy tid at vi gjør noe med det. Derfor vil vi i år sørge for en nøye kontroll av alle deltagere ved påmelding, oppstart og underveis i vømmølopptoget, varsler Hovdal og Bykvist.

De to understreker at Vømmølfestivalen er en av mange arrangører som nå utfordres til å ta ansvar. Tiltaket er en del av et politiprosjekt kalt Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), som har som mål å begrense alkoholens skadevirkninger på ungdom. Det er likevel ingen tvil om at det er noe helt spesielt med Vømmølopptoget, som er et familiearrangement som foregår i åpne omgivelser på dagtid.

Ukultur

Arrangørene av Vømmølfestivalen er glade for at politiet nå tar det grepet de tar. De vil selv legge opp til et tett samarbeid og varsler også et sterkere fokus på egne tiltak.

– Vi vil plassere ut egne folk på utvalgte steder som har som oppgave å «sluse ut» ekvipasjer som bryter togreglementet, både når det gjelder alkohol og andre ting. Vi må bare innrømme at det over år har utviklet seg en ukultur blant en del deltagere i vømmølopptoget der det å ta med seg alkohol er blitt mer og mer utbredt. Dette skal vi til livs en gang for alle, sier Geir Ove Sagvold i Verdal IL og togsjef Geir Arne Lervåg.

De påpeker også en innskjerping på bruken av store lydanlegg i opptoget. Disse forstyrrer ofte deltagere foran og bak og har en passiviserende virkning på de som bruker dem.

– Mer akustisk musikk

– Vi vil helst ha mest mulig akustisk musikk der togdeltagerne spiller og synger selv. Må man ha med seg lydanlegg, må de være av den gammeldagse og tidsriktige sorten – helst med kassettspiller, ikke store ghettoblastere, oppfordrer arrangørduoen.

Både politi og arrangør understreker at alkoholforbudet ikke bare gjelder før start og underveis i opptoget. Det gjelder også etter at ekvipasjene har parkert i folkeparken