Rock City vil kvitte seg med Prytz

Det er ikke lenge siden Rock City endelig kunne vise til positive regnskapstall. Nå har styret tilbudt daglig leder Åsmund Prytz økonomisk kompensasjon for å slutte.

Bedt om å slutte: Om Åsmund Prytz kommer til å gå med på en sluttpakke for å forlate jobben som daglig leder ved Rock City, er uvisst. 

Kultur

Dette skjer etter måneder med uro og misnøye knyttet til driften av Rock City. Etter det Trønder-Avisa erfarer har misnøyen sitt utspring i det som hevdes er manglende progresjon i henhold til det statlige mandatet Rock City har fått som norsk ressurssenter for pop og rock.

Det handler også om det som kalles manglende dialog mellom daglig leder og Rock Citys styre.

– Jeg har ingen kommentar til det du spør om. Jeg kan bare henvise til styret, svarer daglig leder Åsmund Prytz når Trønder-Avisa tar kontakt.

– Ingen er sagt opp. Ingen har sagt opp. Det er alt jeg vil si, svarer Rock Citys styreleder Gunnar Robert Sellæg.

Tilbudt andre jobben

Etter det Trønder-Avisa vet, skjedde den første kontakten mellom Rock Citys styre og daglig leder om en mulig sluttpakke, allerede i vår.

Da hadde misnøyen rundt driften utviklet seg over tid siden årsskiftet.

Det er også hevdet fra flere kilder at personer med erfaring innen bransjen og med lederkompetanse er spurt om de kan tenke seg å overta jobben som daglig leder ved Rock City.

Disse har så langt sagt nei.

Om Åsmund Prytz kommer til å gå med på en sluttpakke for å forlate jobben som daglig leder, er uvisst. Kilder Trønder-Avisa har snakket med mener å vite at Prytz ikke vil akseptere en slik løsning. Alternativet er da å si ham opp. Noe som ikke bare er enkelt og som kan sørge for en åpenlys konflikt.

Det er ikke sikkert Rock City med sitt frynsete rykte tåler noe slikt.

Vellykket snuoperasjon

For det var ikke akkurat et stødig «skip» Åsmund Prytz kom til som «kaptein» for Rock City 1. oktober 2012. Han kom til et samlet underskudd for 2011 og 2012 på 11 millioner kroner. Kostnader måtte kuttes, avtaler reforhandles og ansatte sies opp.

Stormkastene var allerede i ferd med å true Rock Citys eksistens. Desto større var lettelsen da tallene for 2013 viste at det samlede underskuddet var krympet til ca. 500.000 kroner. En vellykket snuoperasjon.

Kursendring

Snuoperasjonen innebar også en erkjennelse om hva Rock City egentlig skulle drive med i henhold til mandatet gitt av Kulturdepartementet. Der var det ingen plass for verken opplevelsessenter, konserthall eller et hyper moderne platestudio.

Hele driften måtte kastes om. Rock City-skuta måtte endre kurs. Noe som også ble gjennomført.

Men det har tydeligvis ikke vært nok å skifte kurs. Sakte, men sikkert har det bygd seg opp en misnøye som kort og godt handler om at man mener det skjer for lite.