(Nidaros): Alt var klappet og klart for solfylte dager på Madeira, men idyllen skulle fort slå sprekker. Trondhjemmeren rakk ikke komme lenger enn til flyplassen før det oppsto problemer – som skulle koste henne dyrt.

Kvinnen hadde bestilt seg chartertur til Madeira, men måtte først ta fly fra Værnes til Gardermoen. Flyet skulle etter planen lande på Gardermoen klokken 09.25, og deretter skulle hun bytte fly som skulle ta henne til solparadiset. Dette flyet hadde avgang klokken 11.05 samme dag.

Reisen skulle skje i januar i fjor. Det var bare et problem.

Allerede i november i 2021 hadde kvinnen mottatt en e-post fra SAS med informasjon om ruteendring på fem minutter. Kvinnen tenkte ikke mer over dette, ettersom hun anså at fint ville rekke flyet til Madeira.

I januar 2022 fikk hun imidlertid en ny e-post fra SAS: «Tre dager igjen til din Oslo-reise». Kvinnen betraktet dette kun som en påminnelse, og så ikke nærmere på e-posten. To dager senere mottok kvinnen en ny e-post om at hun kunne sjekke inn. Ettersom kvinnen likevel måtte sjekke inn bagasjen på Værnes, så hun ikke nærmere på denne e-posten heller.

Fikk sjokk

Kvinnen fikk seg dermed en overraskelse da hun oppdaget at SAS-flygingen var endret til en time senere. Det resulterte i at kvinnen ikke rakk flyet til Madeira og måtte derfor punge ut 9.716 kroner for ny flybillett.

Nå har kvinnen klaget inn saken til Transportklagenemnda.

Får medhold

SAS har ikke gitt noe tilsvar til nemnda, som bemerker at før saken behandles i nemnda, skal partene gis mulighet til å uttale seg om både faktiske og rettslige sider av saken. Dersom partene ikke benytter seg av sin adgang til å uttale seg, kan nemnda likevel treffe vedtak på grunnlag av de opplysninger som er framkommet tidligere i saken.

Til kvinnen har flyselskapet anført at hun ble informert om ruteendring den 4. januar 2022, som er 14 dager før avreise. De mener derfor at klager ikke har krav på erstatning.

Kvinnen på sin side hevder hun ikke på noe tidspunkt har mottatt denne.

SAS har heller ikke dokumentert at de sendte informasjon om ruteendring til kvinnen.

Transportklagenemnda har behandlet saken, og mener at SAS i dette tilfellet har opptrådt uaktsomt ved ikke å informere klager om ruteendring. Det førte til at kvinnen fikk et økonomisk tap på 9.716 kroner.

«Det er også adekvat årsakssammenheng mellom SAS unnlatelse av å informere om ruteendringen og klagers økonomiske tap.», skriver nemnda i sin avgjørelse.

De anbefaler at SAS erstatter kvinnens tap.