(Trønderdebatt)

Gjennom pandemien fikk vi alle kjenne på hva det vil si å være isolert fra omverden. Det satte sitt preg på oss å ikke kunne delta som vanlig i det daglige fellesskapet. For de fleste var dette en forbigående følelse. Men ikke for alle.

Mange kjenner fortsatt på isolasjon og utenforskap

Nå har samfunnet åpnet igjen og de fleste er tilbake til normalen. Arctic Race of Norway også, og vi har nå fått gjennomføre det første normale sykkelrittet på tre år, der vi kunne samles som før. Det var nok mange som kjente på at det var godt å stå sammen med andre og heie frem syklistene, enten det var ved start, mål eller langs løypa.

Samtidig vet vi at det finnes mange som uansett pandemi eller ikke kjenner på isolasjon og utenforskap fremdeles. For mange kom det nye utfordringer i kjølvannet av pandemien, eller de gamle utfordringene ble forsterket. Det vil vi bruke Arctic Race of Norway til å gjøre noe med. For det ligger i idrettens natur å være inkluderende og samlende. Idretten er en arena der lagånd og mestringsfølelse skaper noen varige verdier. Disse verdiene er viktige verktøy når utenforskap skal erstattes med inkludering og opplevelsen av å tilhøre fellesskapet.

Mer enn et sykkelritt

Sykkelrittet Arctic Race of Norway handler om mer enn internasjonale idrettsstjerner, troféer og vakre TV-bilder med god norgesreklame, og vi har fra starten hatt en ambisjon om å være mer enn et sykkelritt. Tanken er å bruke all den positive oppmerksomhet som sykkelrittet gir, til å løse viktige samfunnsoppgaver på tvers av fylkesgrenser og utover idrettsprestasjoner.

Utenforskap kan handle om flere ting. Om å ikke ha trygge oppvekstkår som barn i en familie. Om å falle utenfor arbeidslivet og slite med å komme tilbake. Eller om å havne i en ond sirkel med rus som det er vanskelig å kontrollere alene.

Samfunnspartnere

For å bidra til å redusere utenforskap har Arctic Race of Norway knyttet til seg Bufetat, NAV og Idretten Skaper Sjanser som samfunnspartnerne. Bufetat, NAV og foreningen Idretten Skaper Sjanser, jobber med sosial inkludering på daglig basis. Arctic Race of Norway er med på å gjøre arbeidet bedre synlig.

Gjennom sykkelrittet får Bufetat og NAV en konkret fysisk arena, hvor de kan møte mennesker ansikt til ansikt og gjennomføre sine aktiviteter. Her kan de svare på spørsmål og spre informasjon. Synlighet gjør det enklere å ta kontakt, både for den som trenger hjelp, og den som kan bidra med hjelp. Gjennom å møtes på denne måten, blir terskelen lavere for å ta et initiativ som kan endre eget eller andres liv til det bedre.

Alle har noe å bidra med

Idretten Skaper Sjanser hjelper mennesker med rusutfordringer å finne mestringsfølelse gjennom å delta i idrett der samhold og lagfølelse står sentralt. Deltakerne syklet i år, som i fjor, alle etappene i Arctic Race of Norway noen timer før stjernene. Det var mange klemmer og «high fives» da de sto sammen i målområdet i Trondheim etter å ha fullført.

Bufetat jobber for å finne flere fosterfamilier til barn som trenger et trygt hjem. I foregående år har Bufetats tilstedeværelse ved arrangementet gitt en dobling i antall henvendelser fra familer, og i noen tilfeller mer. På sammen måte ønsker NAV å rekruttere arbeidsgivere som med litt støtte kan tilby jobb til folk som sitter med ubrukte ressurser som arbeidslivet trenger.

Alle mennesker har ressurser som samfunnet ønsker og trenger. Ingen kan alt, men alle kan noe. Sammen skal vi bruke Arctic Race of Norway til å bekjempe utenforskap, slik at så mange som mulig kan få ta i bruk sine evner.