Gå til sidens hovedinnhold

Lagde spørreundersøkelse om skolestruktur i Steinkjer

Ad­mi­nist­ra­sjo­nen i Stein­kjer kom­mu­ne skal leg­ge fram et kon­kret for­slag til frem­ti­dig sko­le­struk­tur til po­li­tisk be­hand­ling vå­ren 2021. FAU ved Beitstad skole lagde en egen spørreundersøkelse for å gi et best mulig høringssvar.

For abonnenter