(Trønderdebatt)

Dagens barn og unge vokser opp i et mer og mer kompleks samfunn. Bare på få år har noen elever blitt mer utagerende, det sies diverse stygge ting til medelever og lærere, og barn helt ned i 6-årsalderen kan rope ting som et 6 år gammelt barn aldri skulle trenge å høre om.

Nå trengs det handling før det er for sent.

I dagens læreplan settes det fokus på livsmestring og psykisk helse, og da må vi ha ansatte i skolen som eksperter på nettopp disse temaene. Miljøterapeuter har bred kunnskap omkring funksjonsnedsettelser, sosiale problemer, atferdshåndtering og oppsøkende arbeid. De sitter på en unik kunnskap som kan gjøre det lettere å legge til rette for et godt psykososialt miljø i klassen og hjelpe enkeltelever. Miljøterapeuter kan være avlastende for lærerne, slik at lærerne får fokusere på hovedoppgaven i den norske skolen. Nemlig å gi elevene kunnskap. Læringen er i full fart mot stupet hvis læreren også skal måtte fungere som helsesøster, miljøterapeut, lege, konfliktløser, og alle andre verdens mulige oppgaver som måtte oppstå.

Noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre for å forhindre utenforskap, er å forebygge. Forebygging fra første stund. Eleven skal alltid stå i sentrum, og da er vi avhengig av et sterkt lag som kan følge opp eleven, og forhindre at eleven havner utenfor. NAV har nevnt at hvert enkelt utenforskap koster samfunnet 16 millioner kroner. Tenk hvor mange vi kan redde hvis vi begynner med tidlig forebygging!

På Senterungdommens landsmøte ble det vedtatt politikk som sier at vi vil satse på miljøterapeuter i den norske skolen, dette er bra. Vi som er folkevalgte må nå virkelig vise hvem vi er her for, og sikre god skolegang for dagens barn og unge.

Vi er nødt til å stille oss selv spørsmålet hvilket samfunn våre barn skal vokse opp i, hvordan vi skal få ned sykefraværet i skolen, og hvordan vi kan sikre at våre barn blir sett i hverdagen. Her er vi avhengige av at skolen og foreldrene samarbeider, og da må vi styrke laget rundt eleven.

Tiden er moden for at vi lovfester retten til miljøterapeuter i den norske skolen, og da i hele og faste stillinger. Dette sikrer at elevene får et sterkt lag rundt seg, vi sikrer læring og et godt psykososialt miljø som forhindrer utenforskap.

Nå er det alvor.