– Trøndere er meningssterke og liker å debattere. Trønderdebatt.no har som mål å samle og synliggjøre den offentlige samtalen og bidra til en sterkere trøndersk offentlighet, sier de fire redaktørene John Arne Moen, Arne Reginiussen, Kim Riseth og Guri Jortveit.

Trøndelag ble samlet til ett fylke 1. januar 2018. Trønderdebatt.no kommer 30 måneder senere som et felles torg, en felles møteplass og en felles offentlighet i Trøndelag.

– Den offentlige samtalen i fylket er fortsatt svært fragmentert. Derfor tar vi ansvar og skaper en plattform som er Trøndelag verdig, sier ansvarlig redaktør i avisa Nidaros, Arne Reginiussen.

Vil løfte fram nye stemmer

Trønderdebatt skal ha faste spaltister fra hele fylket, men målet er også å løfte fram nye stemmer som vi kanskje ikke er så vant til å høre i den offentlige debatten.

– Det er mange lokaldebatter som har interesse langt utover kommunegrensene. Vi har godt av å bli bedre kjent i Trøndelag, sier Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros.

Han opplever at den politiske debatten i Trøndelag har blitt hemmet som følge av fylkessammenslåingen, og håper den nye debattplattformen skal bidra en større forståelse for hva som rører seg i fylket, uansett hvor man bor.

Trenger en dedikert møteplass

– Vi skal gjenreise den trønderske debatten, erklærer sjefredaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen.

– Vi trenger mer enn noen gang en dedikert møteplass for å diskutere de store sakene i Trøndelag. Vi står midt i ei krise, vi har et næringsliv og industri i sterk utvikling, vi har tunge utdannings- og forskningsinstitusjoner, og vi forvalter store naturressurser. Da er det ikke holdbart at Trondheim, Namdalen, Fosen og Røros sitter på hver sin tue og snakker med seg selv, sier Moen.

Med Arbeids Rett i Røros, Nidaros i Trondheim, Trønder-Avisa i Steinkjer og Namdalsavisa i Namsos, alle mediebedrifter eid eller tilknyttet Amedia, skal Trønderdebatt dekke hele fylket. Både geografisk og tematisk.

– Vi trenger diskusjoner og ordskifte for å utvikle hele Trøndelag. Noen av utfordringene våre er like, mens andre er forskjellige. Gode forslag til løsninger vil også variere ut fra interesser og partiskiller. Nå skal vi samle disse - fra fjellet til kysten – både for å styrke oss regionalt, men også for å bli lagt merke til nasjonalt. Det er utrolig viktig med flere stemmer og flere meninger, og vi gleder oss til å få delta i formidlingen av dette, sier Guri Jortveit, ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett i Røros.

Av og for trøndere

Navnet på den historiske debattsatsingen, Trønderdebatt, avspeiler at debattarenaene skal være for og av trøndere. Samtidig som initiativtagerne forventer at stemmene fra Trøndelag skal høres over hele landet og bidra også til å sette viktige spørsmål for trøndere på den nasjonale dagsordenen.

– I Namdalsavisa har vi hatt en levende debatt på våre nettsider i lang tid, og det er noe av det vi ser skaper mest engasjement og er mest lest. Mange av innleggene handler om tema som angår folk også utenfor Namdalen, og vi er veldig glade for at det nå skapes en arena der også folk fra norddelen av fylket kan bli hørt og få fram sin mening. Det er viktig at et så stort område, der store deler av verdiskapningen i Trøndelag skjer, får sin stemme på et regionalt nivå, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth.

– Trøndelag skal også bli sett utenfra

– En slik felles debattplattform for hele Trøndelag har manglet i mange år. Vi er stolte av å kunne bygge opp en ny tjeneste i kjernen av det avisene er til for, nemlig å sikre ytringsfriheten, lede an i samfunnsdebatten og speile det som skjer gjennom folk egne meninger og uttrykk. Gjennom Trønderdebatt skal Trøndelag også bli sett utenfra. Vi har noen spennende spaltister fra andre steder i landet som vil ha som jobb å utfordre oss fra utsiden, sier Arne Reginiussen i Nidaros.

På Trønderdebatt.no skal det være en lav terskel både i forhold til hvilke tema som skal debatteres og hvem som skriver. Håpet er å skape et debattklima som også stimulerer mennesker som vanligvis ikke vil stikke seg fram i offentligheten, men som har sterke stemmer, til å engasjerer seg i det offentlige ordskiftet.

– Min korte erfaring fra mediebransjen tilsier at de mest interessante innleggene ofte kommer fra folk jeg ikke folk som ikke er drevne debattanter. Målet er å følge med aktivt på det som rører seg og løfte fram debatten på våre nye plattform, sier Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros.