(Trønderdebatt)

Lås inn skolestrukturspøkelset og kast nøkkelen!

Våren 2021 fikk vi folkevalgte en rapport fra Norconsult som sa noe om kostnader rundt skolebygg og anbefalinger på ny struktur ved barneskolene i kommunen. Vi stoppet saken og sendte den ikke ut på høring. Hvorfor? Fordi ingen ville røre strukturen ved barneskolene.

Nå sitter vi her et år senere, og har på ny fått endringer på struktur i fanget. Denne gangen er omstendighetene litt annerledes. Nå gjelder det Steinkjer2025 og hele organisasjonen er under lupen. Gjennom vårparten har det vært møter i alle kriker og kroker i kommunen for å finne ut hvordan Steinkjer skal se ut i framtiden, og hvordan vi skal få på plass en mer bærekraftig økonomi. Dette har vært gode og nyttige møter, der innbyggerne viser stor iver og forståelse for at vi trenger nytenking rundt økonomien i kommunen. Omstillingviljen er stor i alle deler av kommunen, og alle skal vi bidra på en eller annen måte.

Den klareste talen fra disse kommunedelsmøtene var dog at skolene er nødt til å bestå for å klare denne omstillingen. Dette er noe jeg er helt enig i, og viser hvor viktig en skole kan være for et lokalsamfunn. I flere av bygdene våre er skolene selve navet i samfunnet, og hvis skolen forsvinner er det stor fare for at andre bidragsytere i samfunnet forsvinner. Likevel fikk vi et forslag fra administrasjonen som sier at det skal være 6 barneskoler mindre innen 2032. Det vil si seks nedleggelser på ti år. Seks nedleggelser som så å si ingen ønsket seg. Men forslaget ligger her, og da er det opp til oss folkevalgte å bestemme det videre løpet.

Jeg har enda ikke hørt en eneste folkevalgt som vil røre strukturen på oppvekst, men enda skal vi sende forslaget til kommunedirektøren, forslaget til Sp og Venstre, og forslaget til AP, SV og Uavhengig på høring.

Det kommer mest sannsynlig til å bli strukturendringer innenfor helse og omsorg, og det blir omstilling innenfor alle sektorer. Dette er noe kommunedelsmøtene har sagt seg villige til å være med på, noe vi alle kan virke å stå samlet rundt.

Senterpartiet og Venstre har vært klare og tydelige på at vi ikke vil røre strukturen på barneskolene, og dette er noe vi kommer til å stå for når saken kommer til behandling i September. La det ikke være noen tvil.

Hvorfor skal vi sende noe på høring når det virker som alle de 47 demokratisk folkevalgte representantene ikke vil røre skolestrukturen? Hvilket omdømme er vi i ferd med å skape?

Det skjer mye bra i kommunen vår, og vi strekker oss langt etter å være attraktive for unge som kommer flyttende til kommunen, men jeg klør meg likevel i hodet.

Dette skolestrukturspøkelset skaper usikkerhet for alle involverte. Usikkerhet for de berørte ved skolene som er foreslått nedlagt. Usikkerhet for barna ved disse skolene. Usikkerhet for foreldrene. Usikkerhet for næringslivet i den delen av kommunen. Usikkerhet for unge som vil flytte til den delen av kommunen, og som kanskje vil stifte familie, finne seg et hus å bo i, og arbeide i kommunen. Usikkerhet for ungdom i kommunen.

Denne usikkerheten er så skadelig for omdømmet vårt, og nå må det bli ro rundt skolestrukturen! Det finnes ikke politisk flertall for det, hvorfor kan vi ikke bare låse inn dette spøkelset og kaste nøkkelen?

Jeg har nettopp flyttet tilbake til hjembygda mi Mære etter studietiden i Trondheim, og den nybygde skolen vår står heldigvis ikke i fare for å få besøk av dette spøkelset.

Vi trenger å ha livskraftige bygder og et livskraftig sentrum. I sentrum skjer det mye bra nå, og nå er det på tide å gi denne positiviteten til bygdene også. Det kjempes med nebb og klør i alle deler av kommunen for å få beholde nærskolen sin, og dette forstår jeg godt når vi ikke legger saken død i formannskapet i dag.

Vi trenger samhandling, utvikling, frivillighet, folkehelse, alt mulig som kan gi oss en bærekraftig økonomi og utvikling i hele kommunen. Dette skaper kommunen og innbyggerne sammen, ikke på hver vår tue.

Nå legges Steinkjer2025 ut på høring, og høringsfristen er 15. august. Gi klar beskjed hva dere mener om Steinkjer2025, og hvordan vi skal klare dette løftet kommunen trenger.

Jeg kommer ikke til å stemme for strukturendringer på oppvekst i september, og det kommer heller ikke Senterpartiet til å gjøre. Ja til forutsigbarhet og en bærekraftig kommune som tar hele kommunen i bruk. Lås inn dette skolestrukturspøkelset og kast nøkkelen!