Lederen i prosjektgruppa er ikke kjent med uenighetene rundt fotballhallen i Steinkjer

Prosjektgruppa som jobber med å konkretisere en plan for hvordan den kommende fotballhallen skal utnyttes, har ikke blitt orientert om uenighetene.