(Trønderdebatt)

Lyset fra Byrået

Lyset som blendet Den tillitsvalgte

kom brått, men var klart som en stjerne

det hadde alltid vært der

på sørhimmelen et sted

la oss kalle den De tillitsvalgtes lanterne

den skinner så vakkert

for alle som treller

i styrer råd, og utvalg

og bærer løfter om en lettere tid

med god betaling per innsalg

###

Sommerkvelder i mørke møterom

alt mens barnerop og sol skaper sommer der ute

vakuumpakket lefse til middag,

kaffesvette,

nakken stiv som ei knute

«Var det dette jeg ville?» er tanken som kommer

og når den er tenkt, er er den vond å fordrive

jo da – Stjørdal er fint, og her trengs det folk

men det er mere prestisje i Oslo-livet!

###

Og fra det øyeblikk, er rådhusets utsikt

verken lenger av Gjensidige eller Ole Vig

nei, Vig ville nok ikke gjenkjent det nye demokratiets skole

verken i møte med det, eller rent billedlig

en skole folkevalgte bruker år på å finne

men med en premie i det fjerne

ikke valgseier, ikke velgernes gunst

nei, de trekkes mot De tillitsvalgtes lanterne!

###

Hvem har hengt opp lanternen? spør du

vel, det spørs hva du mener, for den har hengt der lenge

helt siden tanken slo den første tillitsvalgte

som utbrøt: Eureka! Hva er en stemmeseddel mot en penge?

Av de beste med trening fra politikkens irrganger

ble eufemismen til med tid og stunder:

å skape verdier heter det nå, når nettverket selges til kunder

###

(Men for å svare: lanternen er hengt opp av De tillitsvalgte

de som en gang ble valgt inn i salen

som unge og lovende, som vokste i vervet

med tommer først, så med alen

helt til de ikke var små mer, men blant de store:

De som selv kunne velge stol ved bordet

de med makt på vegne av mange

som turnerte prosesser og kriser i fanget

men som en dag skjønte at de nå visste bedre

enn alle dem som en gang ga dem sjansen

hvordan makten fungerer, og hvordan den ter seg

hvordan gå i stormen og holde balansen.

De første som innså at de eneste som visste

var de på innsiden av huset

så jo skumlere politikken framsto fra utsiden

jo flere oppdrag til Byrået: Geelmuyden Corporate Burston First Kruse!)

###

En gang skrev Ole Vig: Ei alt hva glimrer, er stort og godt; der titt var bedre

som synes smått

jeg vil ei bytte min norske hytte med fremmed slott

Men Byrået trenger ei bytte, det holder å skape narrativet

om at det å bli hørt er et vanskelig felt

hva med å bare si at hytten er blitt fremmed

så de som vil inn i den, trenger din hjelp?

Du kan nemlig tjene penger fortere enn svint

dersom Stortinget framstilles som en fiendtlig labyrint

###

Byrået vinner over de fleste protester

det er jo det de tar betalt for, å påvirke andre

så selv de hvis parti visstnok avskyr Byrået

lar seg lokke av lanternen, og vi bør ikke klandre:

Oslo er jo mer festlig enn Skatval og Stokkan

dét forstår alle som har lest sin Rokkan

hvor enn viktig partiprogrammet er å hedre:

Det er fint å tjene folket, tenker Den tillitsvalgte

men Byrået betaler bedre!

###

Så lenge vi lar den henge der, vil De tillitsvalgtes lanterne lokke

stadig flere av dem du har gitt din stemme

du sender dem til rådhuset, men det er ikke dit de skal

ikke før de når Byrået er de fremme!

Så ikke fell for hard en dom

over alle som for Byrået forkaster salen

vend blikket mot sør, mot lyset fra Byrået

nord for Stjørdal rådhus ligger jo bare Frivilligsentralen.