(Trønderdebatt)

«Må liv gå tapt ved Langnesberga» har forlatt munnen på mang en snåsning den siste tiden, også i dag mandag 24. oktober. Strekningen har vært utsatt for flere ras, og selv etter flere befaringer har det skjedd lite. Dette på tross av en iherdig innsats fra Senterpartiordfører Arnt Einar Bardal. Bardals innsats er upåklagelig og han gjør virkelig det han kan for snåsningene, men det hjelper lite når ropene faller for døve ører hos eget parti.

Man skulle tro at sikkerheten til næringene og folkene i distriktet sto høyere hos det forhenværende distriktsvennlige Senterpartiet. Som vi har sett i forslaget til statsbudsjett for 2023, så er ikke valgflesk like lett å omsette til handling og konkrete tiltak. Det at Arbeiderpartiets samferdselsminister ikke har uttalt seg i media om saken styrker heller ikke tilliten til regjeringen.

I en tid hvor budsjettene er stramme og handlingsrommet likeså, så trengs det tydelige signaler, prioriteringer og handlekraft. Vi kan ikke akseptere at folks sikkerhet blir kun et virkemiddel for valgresultat og makt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering svikter distriktet, derfor må de andre partiene nå trå til. Jeg har tatt kontakt med mine representanter i Stortinget. Hvis ikke de som har ansvar og makt handler må resten av demokratiet ordne opp. Selv om de sikkert «følger nøye med på situasjonen».